Regina vacanţelor tale 

Mănăstirea Turnu

Mănăstirea Turnu este aşezată în comuna Târguşoru Vechi, pe drumul dintre Ploieşti şi Târgşorul Vechi, în judeţul Prahova. Domnitorul Vlad Ţepeş va ridica la Târgşor, în 1461, o biserică domnească cu hramul Sf. Nicolae. Pisania aminteşte următoarele: "Cu mila lui Dumnezeu, Io Vlad Voievod şi Domn a toată Ţara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad Voievod, a zidit şi a săvârşit această biserică, iunie 24, în anul 6969 (1461), indictionul 9". În 1752, domnul Grigorie II Ghica închină Mănăstirea Turnu Mănăstirii Sf. Pantelimon din Bucureşti. Mănăstirea Turnu a fost închisă şi reactivata în 1997, prin grija PF Teoctist.

 

Adresa: Targsoru Vechi, Prahova (Pentru a vedea unde se afla intra aici.)

Hartă Târgșoru Vechi

Newsletter
Unitatiti de cazare:
Localitate:
Tip cazare :
Clasificare :
Restaurante:
Localitate:
Restaurant cu specific :
Club / Pub / Cafenea:
Localitate:
Tip locatie:
Evenimente:
Localitate:
Tip:
Perioada:
Download