Regina vacanţelor tale 

MĂNĂSTIREA JERCĂLĂI

Din 1731

 

Hram: Sfânta Maria, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (biserica veche), Sfântul Ilie, Sfântul Nicolae, Naşterea Sfântului loan Botezătorul (biserica nouă)

 

Mănăstirea Jercălăi din Urlaţi găzduieşte schitul Sfânta Maria-Cricov, cu bisericuţa lui de lemn în formă de corabie şi cu turla ei zveltă, având la bază pridvor şi prispă pe latura sudică. Bisericuţa din lemn constuită în anul 1731 se remarcă prin armonia desăvârşită a proporţiilor, dar şi prin frumuseţea picturii interioare de mare valoare artistică.

 

Construită în anul 1731 biserica a servit vreme de două secole ca locaş de rug;ciune credincioşilor din satul Luieriu-reghin, judeţul Mureş. Ridicându-şi o biserică de zid, obştea satului Luieriu a dăruit-o pe cea din lemn familiei regale, pentru Castelul Bran, în vecinătatea căruia a fost strămutată în anul 1932 şi fiind numită Biserica de lemn a Castelului. Fiind destinată doar să înfrumuseţeze împrejurimile, biserica nu şi-a îndeplinit la Bran rolul ei sacru. Nefolosită şi neîngrijită dupa anul 1948, când Castelul Bran a fost transformat în muzeu, biserica a început să se deterioreze. Descoperită într-o avansat; stare de degradare de către Patriarhul Iustinian Marina, biserica a pornit din nou la drum, oprindu-se de data aceasta la Schitul Cricov-Prahova, a cărui veche biserică de zid se ruinase cu timpul. Astfel, în primăvara anului 1956, biserica a fost demontată, transportată şi reasamblată la Cricov.

 

După cele două cutremure din anii 1977 şi 1986 s-au ref;cut vârful turlei bisericii şi acoperişul şi s-au executat lucrări de consolidare a bisericii. În anul 1980 s-au făcut lucrări de consolidare a lemnului, pentru ca în prezent eforturile să fie îndreptate spre urgentarea lucrărilor de tratare şi conservare a lemnului vechi de 270 ani, la partea superioară a bisericii, continuarea lucrărilor de restaurare a picturii, salvarea şi înfrumuseţarea acestui monument de spiritualitate ortodoxă şi artă creştină.  

 

Adresa: Urlaţi, Str. Jercălăi, nr. 1, jud. Prahova (Pentru a vedea unde se afla intra aici.)

Sitewww.arhiepiscopiabucurestilor.ro

Program de vizitare: +40244.271.458, stareț Petru Ungureanu

Hartă Urlați

Newsletter
Unitatiti de cazare:
Localitate:
Tip cazare :
Clasificare :
Restaurante:
Localitate:
Restaurant cu specific :
Club / Pub / Cafenea:
Localitate:
Tip locatie:
Evenimente:
Localitate:
Tip:
Perioada:
Download