Regina vacanţelor tale 

MĂNĂSTIREA VERBILA

Din sec XVI

Sat Vărbila, com. Iordăcheanu,  jud. Prahova

Hram: Adormirea Maicii Domnului

 

Mănăstirea Verbila, zidită în stil moldovenesc, înaltă şi îngustă, este una dintre cele mai vechi aşezăminte de acest fel, din întreaga ţară. Această mănăstire este atestată documentar de la începutul veacului al XVI-lea. Pisania îi aminteşte pe primii ctitori – jupân Dragomir, jupân Thoma ban şi jupân Cracea. Biserica era înaltă şi îngustă, un locaş mic, frumos, trainic şi plin de armonie. A fost înconjurată de ziduri groase şi a avut chilii în jur. Impresionante sunt pivniţele făcute din arcade de cărămidă, ce nu se sprijină pe stâlpi, ci unele pe celelalte, care rezista şi astăzi.

 

Mănăstirea Verbila păstrează şi astăzi urmele trecerii lui Mihai Viteazul prin aceste locuri. La 17 octombrie 1600 Mihai Viteazul se află în tabăra de la Rateşti, aşezată la confluenţa apei Lopătana cu râul Cricovul Sărat, la vreo 20 de km. În amonte de locul unde armata polonă „se refăcea” după cumplitele hărţuieli la care fusese supusă de români în ziua de vineri 13 octombrie.În condiţiile de incertitudine în care se afla cu privire la ajutorul din Transilvania, domnitorul hotărăşte să organizeze o ambuscadă polonilor, pe pârâul Bucovel, în pădurea din faţa satului Bucov. În acest scop oastea trebuia să se deplaseze de îndat; în satul Vărbila. Aici a intrat marele voievod să se roage înainte de a pleca spre Ardeal ca să-şi implineasc; visul de a uni cele trei ţări româneşti sub un singur sceptru. Mănăstirea este atestată documentar din primele decenii ale secolului al XVI-lea şi se află pe lista monumentelor de patrimoniu naţional. Ansamblul religios medieval al fostei mănăstiri Vărbila este compus din clădirea bisericii, turnul clopotniţă, ruinele caselor egumeneşti şi zidul de incinte.

Hartă Iordăcheanu

Newsletter
Unitatiti de cazare:
Localitate:
Tip cazare :
Clasificare :
Restaurante:
Localitate:
Restaurant cu specific :
Club / Pub / Cafenea:
Localitate:
Tip locatie:
Evenimente:
Localitate:
Tip:
Perioada:
Download