Regina vacanţelor tale 

Schitul Lespezi (1601)

Schitul Lespezi, închinat Sfintei Treimi, se află în localitatea Posada, pe malul drept al râului Prahova, la baza muntelui Pleşuva Mică, în mijlocul unei păduri de fag, la mica distanţă de oraşul Comarnic.

 

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă cândva între anii 1661-1674, de către spătarul Drăghici, care, însă, moare în timpul unei călătorii spre Constantinopol. Pentru aceasta, lucrările de zidire sunt preluate de fiul său, Pârvu, care le continuă şi le termină între anii 1674-1683, în vremea domnitorului Serban Cantacuzino, unchiul său.

 

Biserica din Schitul Lespezi a fost zugrăvită în frescă între anii 1687-1693, în vremea Sfântului voievod Constantin Brâncoveanu, de către renumitul zugrav Pârvu Mutu. Se crede că aceasta este prima lucrare în frescă a lui Pârvu Mutu. Biserica a fost zugravită în două etape, despărţite de o perioadă însemnată de timp, mai întâi partea de sus, apoi partea de jos.

 

Schitul Lespezi a găzduit o obşte monahală de călugări până în anul 1863, când a avut loc secularizarea averilor mănăstireşti, iar biserica acestuia a fost transformată în biserică parohială.

 

Biserica închinată Sfintei Treimi a fost resfinţită în anul 1906, de către mitropolitul Iosif Gheorghian, în vremea regelui Carol I, care a acordat o deosebită atenţie bisericuţei, contribuind la restaurarea ei.

 

Biserica este construită din caramidă, în formă de cruce, şi îmbină stilurile bizantin şi sârbesc. Clopotniţa a fost construită în anul 1800, din lemn de fag. Casa parohială, aflată în partea sudică a curţii schitului, a fost construită în anul 1906, cu ocazia resfinţirii bisericii. Uşa de intrare în biserică este încadrată într-un brâu de piatră, iar deasupra ei se află o firidă ce înfăţişează icoana hramului: Sfânta Treime.

 

Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid cu uşă de trecere. În interior pot fi observate arcade laterale şi arcuri pe console. Ferestrele sunt înguste, iar pictura este densă. La baza turlei, în zidul de caramidă, sunt aşezate oale de pământ, pentru o acustică mai bună. Actuala catapeteasmă datează din anul 1911 şi este a treia pe care biserica a avut-o.

 

În muzeul Mănăstirii Sinaia se păstrează o icoană cu Sfânta Treime (icoana hramului), datând din perioada de început a Schitului Lespezi. Clopotul vechi, din anul 1744, se păstrează până astăzi la Schitul Lespezi. 

 

Adresa: Comarnic, jud. Prahova (Pentru a vedea unde se afla intra aici.)

Hartă Comarnic

Newsletter
Unitatiti de cazare:
Localitate:
Tip cazare :
Clasificare :
Restaurante:
Localitate:
Restaurant cu specific :
Club / Pub / Cafenea:
Localitate:
Tip locatie:
Evenimente:
Localitate:
Tip:
Perioada:
Download